0535 667 8836
iletisim@azizsenturk.com

Php ifade ve döngüler

if, while, for, foreach, do while, break, continue
Php, html, css, web yazılım
14 Şub 2017

Php ifade ve döngüler (if / while / for / foreach…)

Merhabalar arkadaşlar, bu yazımda size php döngülerinden bahsetmek istiyorum. Bu döngüler aynı zamanda ufak değişiklerle beraber diğer yazılım dillerinde de kullanılabilir. Ondan dolayı ezberden ziyade mantığı kavramak çok daha kullanışlı olacaktır.
Bu döngüler sayesinde bir kod bloğunu, koşula bağlı olarak çalışmasını yada istediğimiz sayıda çalışmasını sağlayabiliriz.
Bu yazıda ele alacağımız döngüler if, for, while, do, foreach döngüleri ve detayları olacak.


if ifadesi

En çok kullanılan döngülerden biridir ama genelleme olmasın diye en azından benim en çok kullandığım döngülerden biri diyebilirim. “if” döngüsünü Türkçeleştirirsek “eğer” manasında gelir. Yani döngünün amacı “eğer koşul oluşursa bunu yap yoksa bunu yap” demektir.

Koşul sayısını arttırmak istediğinizde “else if” komutu devreye giriyor. Aşağıdaki kodun amacı “koşul1 gerçekleşirse ilk bölüm çalışsın; olmadı koşul2 gerçekleşirse ikinci bölüm çalışsın; olmadı koşul3 gerçekleşirse üçüncü bölüm çalışsın; 3 koşulda olmadığı durumda her zaman dördüncü bölümü çalıştır.”


while döngüsü

While döngüsü if ifadesi ile benzer bir yapıya sahiptir diyebiliriz. While döngüsünde yine bir koşul belirliyoruz. Ancak bu kodun farkı döngü olduğundan dolayı koşul doğru olduğunda tekrar başa dönerek bir doğrulama daha yapar ve koşul doğru olduğu sürece tekrar tekrar çalıştırır.
Döngü ana yapısı:

Çalışan ama hatalı bir örnek olarak bakarsak:

Bu döngüde ekrana sürekli 8 sayısı yazılacaktır ve sistem bu döngüden hiçbir zaman çıkamayacaktır. Yukarıdaki döngü yapısal doğrudur ancak mantıksal olarak hatalı olduğu için sistemi sonsuz bir döngüye sokacaktır. Bu yüzden döngüler de bu hatayı almamak için mantığını kurgularken dikkat etmek gerekmektedir. Bu döngünün mantığını düzeltmek için eklememiz gereken ufak bir satır var. Döngünün içine sayıyı arttıracak bir kod yeterli olacaktır.

Bu döngü ekrana “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, “ yazacak ve döngüden çıkarak bir sonraki kod bloğuna geçecektir.


for döngüsü

For döngüsünün koşul ve çalışma mantığı biraz daha farklıdır. Belli bir sayıda dönmesini istediğiniz kod bloklarında kullanılabilir. For döngüsünün koşulunda 3 farklı alan vardır. Birinci alan tanımlama, ikinci alan koşul, üçüncü alanda işlem diyebiliriz.
Döngü ana yapısı:

Bir örnek ile göstermek gerekirse:

Bu döngü ekrana “8, 9, 10, 11, 12, “ yazacak ve döngüden çıkarak bir sonraki kod bloğuna geçecektir.


foreach döngüsü

Foreach döngüsü genelde diziler (array) için kullanılan döngüdür. Parametre olarak biz dizi atanır ve dizide bulunan eleman sayısı kadar döner. Sitelerde listelemeler için kullanılabilen pratik bir döngüdür. Kullanımı yukarıdaki döngülere benzemez ancak zor değildir. Kullanılan “as” teriminden sonraki değişkene her döngüde dizinin bir elemanı atanır.
Döngü ana yapısı:

Bir örnek ile göstermek gerekirse:

Bu döngü ekrana “php, html, css, javascript, “ yazacak ve döngüden çıkarak bir sonraki kod bloğuna geçecektir.
Bir diğer örnek ise değerleri ile birlikte veri listelemek veritabanından veri çekerken başlığı ile birlikte almak için düşünebiliriz.

Bu döngü ekrana “İsim: Aziz, Soyisim: Şentürk, Doğum Yeri: İstanbul, Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans, “ yazacak ve döngüden çıkarak bir sonraki kod bloğuna geçecektir.


do – while döngüsü

Bu döngü aslında pek kullanılmaz ancak yine de üstünden geçelim. Do while döngüsü aslında while döngüsü ile aynıdır tek farkı do içinde yazılmış olan kod bloğunu en az 1 kere çalıştırır ve ondan sonra while döngüsünün koşulu kontrol edilir.

Bu döngü ekrana while döngüsünde olduğu gibi “1, 2, 3, 4, ” yazacak ve döngüden çıkarak bir sonraki kod bloğuna geçecektir. While döngüsünde farkını anlamak için birde bu örneğe bakalım.

Bu döngü koşul doğru olmamasına rağmen sadece bir defa “8, ” yazacak ve döngüden çıkarak bir sonraki kod bloğuna geçecektir.


break ifadesi

Break ifadesini Türkçeleştirirsek kırmak anlamına gelmektedir. Bu ifadeyi düşündüğümüzde döngüyü kırıyor olarak düşünebilirsiniz, döngünün koşulu tamamlanmadan döngüden çıkmak için kullanılır. Bir örnekle göstermek gerekirse:

Yukarıdaki döngünün aslında ekrana “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, “ yazmasını bekleriz. Ancak a değişkeni 8’e eşit olursa döngüden çık komutu geldiği için, bu kod bloğu ekrana sadece “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, “ yazacak ve döngüden çıkarak bir sonraki kod bloğuna geçecektir.


continue ifadesi

Continue ifadesi bir noktada break ifadesine benzer. Continue ifadesi devam etmekte olan döngüyü keser ve başa döndürür. Yukarıdaki örneğe göre bir continue ifadesi yazalım.

Bu döngüde yine ekrana “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, “ yazmasını bekleriz. Ancak a değişkeni 8’e eşit olduğunda döngüyü başa alarak devam eder bu neden ile ekrana “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, “(8 sayısı yazılmadı) yazacak ve döngüden çıkarak bir sonraki kod bloğuna geçecektir.

Cevapla