0535 667 8836
iletisim@azizsenturk.com

SQL Komutları

select, insert, update, delete, order by, like
SQL Sorguları
10 Haz 2016

SQL: [Açılımı: Structured Query Language (yapılandırılmış sorgu dili)] Tablolar aracılığı ile düzenlenmiş olarak tutulan verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan veri tabanı yönetim sistemidir. SQL bir web programlama dili değildir. SQL ile sadece veri tabanı üzerinde, kendine özgü cümlecikler yardımı ile kayıt, güncelleme, silme yada listeleme işlemleri yapılabilir.Veri tabanları satır ve sütunlardan oluşur.

Satır: Bir kayıt ile ilgili tüm verilerin tutulduğu alan. Örnek olarak; bir kullanıcının kayıt sırasında verdiği bütün bilgiler id, ad, soyad, eposta, şifre gibi
Sütun: Bir özelliğin tüm kayıtlar için tutulduğu alan. Örnek olarak; yukarıda belirtilen bütün özelliklerden (id, ad, soyad,eposta, şifre) sadece bir tanesi

Kelimeler ve anlamları
select : sorgu başlangıcı from : hangi tablo
insert into : kayıt başlangıcı where : hangi koşul
update : güncelleme başlangıcı order by : sıralama
delete : silme başlangıcı like : belli bir karakter arama

 

Mantıksal Operatörler Mantıksal Operatörler Mantıksal Operatörler
and : ve (iki koşulda doğru) < : küçüktür + : topla
or : veya (iki koşuldan biri doğru) > : büyüktür  : çıkar
not : değil (koşul yanlış) <= : küçüktür veya eşittir * : çarp
>= : büyüktür veya eşittir / : böl
= : eşittir
<> : eşit değildir
!= : eşit değildir
!< : küçük değil
!> : büyük değil

Select komutu

Select komutu sayesinde veri tabanınızda istediğiniz koşulları kullanarak sorgu yapabilir ve verileri çekebilirsiniz.

Örnek:

 1. Satır: “tablo_adi” tablosundaki “Koşul 1” i sağlayan satırlardaki tüm verileri çeker.
 2. Satır: “tablo_adi” tablosundaki “Koşul 1” i sağlayan satırlardaki “Alan 1” ve “Alan 2” verilerini çeker.
 3. Satır: “tablo_adi” tablosundaki “Koşul 1” ve “Koşul 2” yi aynı anda sağlayan satırlardaki “Alan 1” verilerini çeker.
 4. Satır: “tablo_adi” tablosundaki “Koşul 1” veya “Koşul 2” den biri sağlayan satırdaki tüm verileri çeker.

Insert Into komutu

Insert into komutu ile veri tabanı tablosuna yeni kayıt satırı açabilir ve veri girişi yapabilirsiniz.

Örnek:

 1. Satır: “tablo_adi” tablosunda yeni bir satıra sıralı olarak verilerin girişini yapar.
 2. Satır: “tablo_adi” tablosunda yeni bir satıra “Alan 1”, “Alan 3” ve “Alan 6” sırasıyla “Bilgi 1”, “Bilgi2” ve “Bilgi 3” verilerini yerleştirir.

Update komutu

Update komutu veri tabanı tablosunda ki verileri değiştirmenizi (güncellemenizi) sağlar.

Örnek:

 1. Satır: “tablo_adi” tablosundaki “Koşul 1” i sağlayan satırlardaki “Alan 1” e “Bilgi 1” i, “Alan 2” ye “Bilgi 2” yi yerleştirir.
 2. Satır: “tablo_adi” tablosundaki “Koşul 1” ve “Koşul 2” yi aynı anda sağlayan satırlardaki “Alan 3” e “Bilgi 1” i yerleştirir.

Delete komutu

Delete komutu ile veri tabanı tablosundaki satırları silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Örnek:

 1. Satır: “tablo_adi” tablosundaki “Koşul 1” i sağlayan satırı siler.

Order By komutu

Order by ile veri tabanından alınan veriler üzerinde sıralama yapabilirsiniz.
DESC (Descending): Azalan sıralama yapar.
ASC (Ascending): Artan sıralama yapar.

Örnek:

 1. Satır: “tablo_adi” tablosundaki verileri “Alan 1” deki verilerine göre küçükten büyüğe sıralama yapar.
 2. Satır: “tablo_adi” tablosundaki verileri “Alan 1” deki verilerine göre büyükten küçüğe sıralama yapar.
 3. Satır: “tablo_adi” tablosundaki verileri “Alan 1” deki verilerine göre küçükten büyüğe “Alan 2” deki verilerine göre de büyükten küçüğe sıralama yapar.
 4. Satır: “tablo_adi” tablosundaki “Koşul 1” i sağlayan satırlardaki verileri “Alan 1” deki verilerine göre büyükten küçüğe sıralar.

Like komutu

Like komutu belli karakter dizilerinin bulunduğu verilere ulaşmak için kullanılır. Çoğunlukla string (yazı) değerleri üzerinde kullanılır.

İfadeler Kullanımı
% : 0 veya daha fazla karakter anlamına gelir. LIKE ‘a%’ : a ile baslayan tüm değerler
_ : Sadece tek bir karakter anlamına gelir. LIKE ‘%a’ : a ile biten tüm değerler
[] : Belirtilen karakterler arasında sadece tek bir karakter anlamına gelir. LIKE ‘%a%’ : a karakterlerini içeren tüm değerler
[^] : Belirtilen karakterler arasında olmayan tek bir karakter anlamına gelir. LIKE ‘____a’ : a ile biten tüm 4 karakterli değerler
LIKE ‘_a___b’ : ikinci harfi a, altıncı harfi b olan 6 karakterli değerler
LIKE ‘[ab]%’ : ab harfleri ile baslayan tüm değerler
LIKE ‘[^a]%’ : baş harfi a olmayan tüm değerler
LIKE ‘%[^a]’ : son harfi a olmayan tüm değerler

 

Örnek:

 1. Satır: “Alan 1” deki ikici harfi “a”, üçüncü harfi “b” olan “tablo_adi” tablosundaki tüm verileri çeker.
 2. Satır: “Alan 2” deki içinde “az” olan tüm verileri “tablo_adi” tablosundan çeker.
 3. Satır: “Alan 1” deki “a” ile başlayan tüm verileri “tablo_adi” tablosundan çeker.

Cevapla