iletisim@azizsenturk.com

Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları

YASAL UYARILAR VE KULLANIM KOŞULLARI

Madde 1. AMAÇ

İşbu Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları’nın amacı “azizsenturk.com” web sitesi ile ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları tanımlamaktır. Belirtilen koşulların herhangi biri size/kurumunuza uygun değilse “azizsenturk.com’u” kullanmamanızı tavsiye ederiz. Siteye giriş yapan, siteyi ziyaret eden, herhangi bir şekilde kullanan, siteye erişen ve/veya herhangi başkaca bir şekilde bağlanan tüm Kullanıcılar bu sayfada düzenlenmiş olan Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları’na uyacaklarını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Bu sayfada yer alan Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları, değişikliklerin yine bu sayfada açıkça belirtilmesi şartıyla “Aziz Şentürk” tarafından herhangi bir anda tek taraflı olarak değiştirilebilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş koşulların siteye konulmasıyla derhal geçerlilik kazanır. Kullanıcılar “azizsenturk.com” web sitesini herhangi bir şekilde kullandıkları anda, bu sayfada yayınlanan koşulları kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaktır. Değişikliklere ilişkin bilgi sahibi olmak amacıyla periyodik olarak işbu Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmenizi taviye ederiz.

Site ön kayıt formunu eksiksiz dolduran ve “Aziz Şentürk” tarafından üye olmaya uygun bulunan gerçek kişiler “Üye” olarak kabul edilir. Üyelik için 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. Tüzel kişiler, ancak yasal temsilcileri kanalı ile üyelik başvurusu yapabilirler.

Madde 2. SİTEYE ERİŞİM

“azizsenturk.com” web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı siteye girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Madde 3. HİZMETİN İÇERİĞİ

“azizsenturk.com” web sitesi üzerinden üyelere verilecek olan hizmetler genel olarak; fitness özel dersi, basketbol özel dersi, arama motoru optimizasyonu(seo), sosyal medya danışmanlığı, internet sitesi yazılımı ve tasarımı, grafik tasarımı vb. işleri yapmak ve bu ürünler hakkında detaylı bilgi vermek, Kullanıcılar’ın bu hizmetlere ulaşımını en uygun hale getirmeye yardımcı olmaktır.

Madde 4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

“azizsenturk.com” web sitesinde yer alan tüm içerik; her türlü ses, metin, görüntü, fotoğraf, logo, grafik, imge, şekil, animasyon, çizim, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar “Aziz Şentürk’e” aittir ve Türk Ceza Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere ilgili uluslararası mevzuat kapsamında hukuki koruma altındadır. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere, bu web sitesindeki hiçbir içerik “Aziz Şentürk’ün” yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanılamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, depolanamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, dağıtılamaz, uyarlanamaz, işlenemez, ticari amaçla elde bulundurulamaz, satılmaz ve söz konusu fiiller teşvik edilemez. Kullanıcılar, web sitesinin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımı için kar amacı ve ticari amaç olmaksızın almakta serbesttir. “azizsenturk.com’un” isim hakkı ve logosu münhasıran “Aziz Şentürk’e” ait olup hiçbir surette “Aziz Şentürk’ün” yazılı onayı olmadan kullanılamaz, 3. kişi ve kuruluşların kullanımına sunulamaz.

Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır

Madde 5. İÇERİKLERİN KULLANIMI

Kullanıcılar ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, web sitesinde yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır. İçeriklerin tarif edilmesi veya değiştirilmesi veya izin verilenin dışında başka bir amaçla kullanılması “Aziz Şentürk’ün” veya üçüncü kişilerin mülkiyet haklarına bir ihlal meydana getirmektedir.

Kullanıcılar, siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

Kullanıcı ve ziyaretçiler, bu web sitesini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür “Aziz Şentürk” bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir.

Kullanıcılar, web sitesinin sunduğu çeşitli hizmetleri kullanırken, genel ahlaka, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere ve ilgili uluslararası mevzuata uymakla yükümlüdür. Kullanıcı tarafından bu web sitesine gönderilen tüm bilgiler, web sitesine yazılan tüm yazılar, diğer kullanıcılara gönderilen tüm mesajlar, ve interaktif sistemleri kullanılarak web sitesine eklenilen tüm bilgiler, ibareler, cümleler ve grafikler, genel ahlaka ve söz konusu yasa ve yönetmeliklere uygun olmak zorundadır. Bu web sitesine gönderilen bilgilerin genel ahlaka ve kanunlara aykırı olması nedeniyle “Aziz Şentürk” hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı tarafından web sitesinde yapılan yorumlar “Aziz Şentürk” tarafından değerlendirilecek olup “Aziz Şentürk” herhangi bir sınırlama olmaksızın söz konusu Kullanıcı yorumlarını silme, düzenleme, değiştirme, reddetme veya yayınlamayı kabul etmeme hakkına sahiptir

Madde 6. GARANTİ VE SORUMLULUK

Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette “Aziz Şentürk” tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. “Aziz Şentürk” Kullanıcıların ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sürekli bir şekilde ve ayıpsız faaliyette bulunacağı hususunda herhangi bir taahhüt veya garanti vermemektedir.

Site’nin kullanılması, sitede sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya siteye erişim sebebiyle maruz kalınabiliecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar(malware) da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcıların ve/veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili “Aziz Şentürk’ün” hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, yukarıda anılan zararlar sebebiyle “Aziz Şentürk” her ne isim altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Madde 7. GENEL HÜKÜMLER

“Aziz Şentürk” sitede mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak bu bilgilerin her zaman güncel olmayabileceği Kullanıcılar tarafından gözetilmelidir.

Üye, kredi kartını güvenli bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. “Aziz Şentürk”, sözleşmeye aykırılık, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

“Aziz Şentürk” mücbir sebep nedenlerine dayanarak ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak siteyi yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

Üyelere verilen programlar, beslenme listeleri, spor hareketleri, set ve tekrar sayıları münhasıran kendilerine verilmiş olduğunu ve bunların hiçbir surette başkaları ile paylaşmayacaklarını ve/veya başka kişilere uygulatmayacaklarını, aksi takdirde doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan kendilerinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Ön kayıt başvurusu yapılırken üye tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinin tespiti “Aziz Şentürk’ün” sorumluluğunda değildir. Yanlış üyelik bilgisi verilmesi sebebiyle doğacak zararlardan dolayı “Aziz Şentürk’ün” hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur.

Üyelere, internet ortamında ve telekomünikasyon yolu ile sağlanan programlar, beslenme listeleri, spor hareketleri, set ve tekrar sayıları gibi bilgilerin takibi, kontrol ve denetim yükümlülüğü “Aziz Şentürk’e” ait değildir. Buna binaen programların, beslenme listelerinin, spor hareketlerinin, set ve tekrar sayılarının yanlış yapılmaları ve/veya söylenilen şekilden farklı yapılmaları durumunda oluşacak her türlü zarar ve ziyandan kendilerinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

“Aziz Şentürk”, Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları’na ve yukarıda anılan kuralları aykırı şekilde hareket eden Kullanıcıların Siteye erişiminin engellenmesi ve üyeliklerinin iptal edilmesi de dahil olmak üzere her türlü güvenlik tedbirini almak, ve gerekirse ihlal edenler aleyhinde yasal işlem başlatmak hakkını saklı tutmaktadır.

İşbu Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları ile ilgili olarak belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi/kişiler “Aziz Şentürk’ten” doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaklardır. İşbu Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları’nın uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacak olup ihtilafların hallinde tek yetkili mercii İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. İşbu Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünün herhangi bir sebeple yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz duruma gelmesi halinde söz konusu hükmün bu Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları’nın bir parçası olmadığı varsayılır ve bu hüküm, diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanmasını etkilemez.

Madde 8. KİŞİSEL NİTELİĞİ OLAN VERİLERİN KULLANILMASI

Genel bir şekilde, Sitemizi kimliğinizi bildirmeksizin ve sizi ilgilendiren kişisel bilgiler vermeksizin ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte, “Aziz Şentürk” bazen örneğin tarafınızdan yapılan bir talebe yanıt vermek, size bir hizmet sunmak, bir emri işleme koymak için sizden bilgiler talep edebilir.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla “Aziz Şentürk”, Sitemiz üzerindeki gezintileriniz ile ilgili isimsiz veriler toplamaktadır (görüntülenen sayfalar, görüntüleme tarihi ve saati…). “Aziz Şentürk” bu verileri eğilimleri analiz etmek veya istatistikler oluşturmak ve Sitenin hedef kitle ölçümlerini yapmak amacıyla kullanabilir. Bu çerezlerin kaydedilmesini engelleyebileceğinizi bildiririz. Bununla birlikte, çerezleri reddetmeyi seçerseniz, Sitemizin bazı bölümlerine erişemeyebilirsiniz.

Sitemiz, diğer sitelere bağlantılar içerebilir. “azizsenturk.com” sizin kişisel nitelikteki verilerinizi bu siteler ile paylaşmadığını bildiririz. Sitemizden çıktığınız esnada, üzerinde “azizsenturk.com’un” herhangi bir kontrolünün olmadığı ve sorumluluğunu yüklenmediği kişisel nitelikteki verilerin korunması konusunda başka uygulamalara tabi olabileceğinizi size bildiririz.

Kullanıcı, işbu Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları’nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder. (06.06.2016)